VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN

Đối với hàng nguyên container ( FCL):
Dựa trên những hợp đồng dài hạn với những hãng tàu khác nhau, CSC Logistics có thể cung cấp giá cước vận chuyển cạnh tranh nhất, cùng với thời gian vận chuyển nhanh nhất cho các loại container 20’ và 40’.
Đối với hàng lẻ:
Những lô hàng không đủ xếp nguyên container, CSC Logistics có những tuyến gom hàng từ các cảng chính của nước ngoài về cảng chính của Việt Nam, Hải Phòng, Hồ Chí Minh.
Đối với những lô hàng không thể đóng trong container:
Có những lô hàng không thể đóng được trong container, CSC Logistics có thể vận chuyển dưới dạng hàng rời từ các cảng chính của châu Âu, Bắc Mỹ, và một số cảng của Châu á về Việt Nam
Dịch vụ từ cửa đến cửa:
Với hệ thống đại lý toàn cầu, với các phương tiện, thiết bị hiện đại, VNT Logistics nội còn cung cấp dịch vụ vận chuyển từ cửa đến cửa cho các lô hàng lẻ, hàng container, hàng rời, một cách an toàn, và nhanh chóng.
Dịch vụ giao nhận đường biển: